Nebyť obeťou - seminár pre ženy

Nebyť obeťou - seminár pre ženy

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Когда вы боретесь за свою жизнь, ложка лучше, чем пистолет

     Крав Mага дает указания о том, как выжить в маргинальной ситуации. Это не спорт, даже нарушая пота, и это не боевое искусство, хотя борьба. Hе имеет правил и не признает честной игры.

    ,,Когда вы сталкиваетесь с сильным атакующим, играя честную игру вы бы дали ему преимущество, что вы могли бы стоить жизни“, говорит бывший инструктор полиции и директор KMG Словакии, доктор Brano Križák.

Как аспирант из FTVS достигает Krav Mага?

     Я сделал ранее каратэ, бокс и айкидо, который был, где большинство Айкидо убил время в моей жизни. После окончания школы я стал полиция инструктор по физической культуре, самообороны и стрельбы. Однажды там я обнаружил, что то, что я узнал за эти годы был полный ,,bullshit“, который не работает в реальной жизни. Вы знаете, не все стоит в три раза в неделю в сумку и трепку в нее, поезда, готовится. Так что сам по себе. Хочет драки и может нанести удар. Будь удара технически правильно, он не имеет значения, потому что в голове уже не просто удар. Тем не менее, обычный человек не может ударить, хочет иметь в себе агрессию. Он не хочет, чтобы посмотреть, кто в настоящее время его враг. Обычный человек полностью обезличил, выпить пива, моя подруга, моя жизнь. Когда такой человек сталкивается с наркоманами или преступниками, к тому, кто сделал преступление и находится в бегах, находится в состоянии стресса и в состоянии сделать что-либо, есть проблема.

Подробнее: www.magazin.atlas.sk

Keď bojujete o život, aj lyžička je lepšia ako pištoľ

    „Keď stojíte oproti silnejšiemu útočníkovi, hraním fair play by ste mu dali výhodu, ktorá by vás mohla stáť život“, hovorí bývalý policajný inštruktor a riaditeľ KMG Slovakia, Dr. Braňo Križák.

Ako sa doktorand z FTVŠ dostane ku krav mage?

     Robil som predtým karate, box i aikido, čo bol v prípade aikida najviac zabitý čas v mojom živote. Po skončení školy som sa stal policajným inštruktorom pre telesnú prípravu, sebaobranu a streľbu. Až tam som zistil, že to, čo som sa celé roky učil, bol úplný „bullshit“, ktorý v reáli nefunguje. Viete, nie každý stojí trikrát za týždeň pri vreci a mláti do toho, trénuje, pripravuje sa.  Taký to má v sebe. Chce, bojuje a vie udrieť. Či udrie správne technicky, to je úplne jedno, lebo v tej hlave už jednoducho je, že udrie. Bežný človek však udrieť nevie, nechce mať v sebe agresivitu. Nechce pozerať na to, kto je teraz jeho nepriateľ. Bežný človek je úplne odosobnený, vypije si pivo, má frajerku, má svoj život. Keď sa takýto človek stretne s feťákom či delikventom, s niekým, kto spravil trestný čin a je na úteku, je v strese a je schopný urobiť čokoľvek, má problém.

Čítať ďalej: www.magazin.atlas.sk

   
© COPYRIGHT Krav Maga Website 2008 - 2017