Tréning pod vplyvom stresu

          Tréningové drily ako také musia byť jednoduché a efektívne. Dnes sa už stretávame s množstvom literatúry, DVD, alebo interaktívnych tréningových postupov, na ktoré sa môžete prihlásiť na internete. Všetky tieto ,,produkty" je vhodne využívať predovšetkým ako zdroj informácií, reálnemu tréningu sa nikdy nemôžu a ani to nie je ich cieľom. Pri reálnom tréningu sú mnohé postupy, ktoré učia praktikanta reagovať pod navodenými stresovými situáciami, aby sa v prípade reálneho útoku vedel vyrovnať so stesom ako takým. Zoberime si ako príklad obranu proti škrteniu, dvomi rozdielnymi spôsobmi.

Posiľnovací tréning pre začiatočníkov

    V dnešnom článku na základe niekoľkých výziev sme sa rozhodli uverejniť krátky posiľnovací tréning pre začiatočníkov. Hneď v úvode chceme upozorniť nato, že tento tréning je priam ideálny na zaradenie ku svojím pravidelným tréningom Krav Magy, nakoľko nie je časovo náročný, samotný térning je potrebné odcvičiť v časovej lehote do 20 minút. Zároveň však doporučujeme venovať sa tréningu vo svojích voľných dňoch, teda nie vtedy, keď absolvujete svoj tréning Krav Magy. Je to predovšetkým z toho dôvodu, aby sa klasické tréningy, ktoré pre niektorých znamenajú hodinu a pol až dve hodiny cvičenia ďalej ešte nepredlžovali a nedochádzalo tak zbytočne k pretrénovaniu cvičenca a prípadným zraneniam alebo nechuti trénovať. 

Eyal Yanilov v Bratislave

Výzva MMA

Reklama zadarmo

     VÝZVA MMA osemdielna televízna show z prostredia bojových športov, ktorá ponúka šport a akčnú zábavu v jednom. Počas ôsmych týždňov môžte sledovať mladých špičkovo pripravených atlétov – zápasníkov MMA ako spolu trénujú a nakoniec aj zápasia o titul šampióna show VÝZVA MMA.

 Na TV JOJ PLUS v pondelok 10.10.2016 o 22.45 hod. Bližšie informácie na www.vyzvamma.sk.

Kalah


     Kalah je v súčasnosti jeden z najuznávanejších bojových systémov. Je výsledkom mnohoročných skúseností v čom spočíva jeho komplexnosť a využiteľnosť pre civilné a vojenské zložky po celom svete. Jeho zakladateľom je Idan Abolnik, podľa ktorého sa forma násilia v posledných desaťročiach tak zmenila, že sa tomu musí prispôsobiť aj sebeobrana. Jedná sa o izraelský bojový systém pochádzajúci z prostredia bojových jednotiek izraelskej armády, a tak je trénink aj tomu zodpovedajúc náročný. Kalah od ostatných bojových systémov rozlišuje práve jeho realizmus. Cvičenci okrem výučby techník sú vedení aj k tomu, aby sami dokázali čeliť agresivite a násiliu, aby dokázali prekonať strach zo samotného útoku. Musia sa teda naučiť vysporiadať s psychickými a fyziologickými následkami boja.

   
© COPYRIGHT Krav Maga Website 2008 - 2017