Obrana proti útočníkovi z holí č. 2

(Vodorovný úder ze strany - výpad vpřed ,,úder baseballovou pálkou")

Východzí pozice: zde neutrální postoj.

Hrozba zbraní zepředu z relativně větší vzdálenosti č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útočník vás ohrožuje malou ruční palnou zbraní (pistolí), jež se nachádzí mimo dosah vaší natažené ruky (vzdálenost natažené paže je maximální hraniční vzdálenost, při které je možné následujúcí techniku použít).

Nenadále bodnutí zepředu - orientální držení nože č. 1

Útočník vás napadl zblízka. Nakloňte se dopředu, braňte se rukou a zároveň zahajte protiútok - zasaďte agresorovi přímý tvrdý úder pěstí do obličeje. Nakolik je to možné, braňte se i útočte současně.

Imrich Lichtenfeld, Eyal Yanilov: KRAV MAGA, Umění čelit ozbrojenému útočníkovi

Nenadále bodnutí zepředu - orientální držení nože č. 1

     Protivník sa dostal do tesnej blízkosti obrancu, ktorý musí reagovať bezprostredne a v krátkom časovom intervale sa snaží brániacou rukou zablokovať bodnutie nožom, zároveň druhou rukou prechádza súčasne do protiútoku a udiera útočníka do brady. V zápatí pokračuje v eliminácii súpera.

Hrozba zbraní zepředu z relativně větší vzdálenosti č. 1

     Útočník z relatívne väčšej vzdilenosti mieri na praktikanta pištolou, ten využíva jeho nepozornosť a započaje obrannú akciu tým, že uchytí zbraň do jednej ruky a snaží sa ju pritlačiť k telu útočníka. Pričom druhou rukou vyráža do protiútoku a udiera útočníka do oblasti brady resp. hrtana, čím vyvolá u útočníka.

 Obrana proti útočníkovi z holí č. 2

     Vodorovný úder ze strany - výpad vpřed ,,úder baseballovou pálkou". Praktikanti predvádzajú úder jednou rukou zo strany v ktorej zviera útočník palicu. Obranca sa bráni tým spôsobom, že pristupuje k útočníkovi bližšie čím znižuje ich vzdialenosť a následne využíva obrannú techniku spojenú s rýchlym protiútokom.

Obrana proti útočníkovi z holí č. 1

     V prvej časti tejto sekcie si úkážeme Úder shora dolů, proti hlavě - obrana ,,píkou" do línie útoku. Úvodný postavenie je charakteristické neutrálnym postojom obráncu, kde útoční sa v každej chvíli s naží započať svoj útok. Napriahol sa rukou a postupuje smerom na obrancu s cieľom udrieť priamočiaro z hora dolu.

 

Techniky Krava Maga

Krava Maga Self Defence Techniques

     Táto kategória zahŕňa niekoľko techník, ktoré sú spracované formou krátkych videí. Uvedené techniky predvádza Steve Jimenez lead inštruktor Krav Magy. Bližšie pozri www.fitandfearless.com.

Matt Cheung: Krav Maga - The official Israeli self-defence system

     Na tomto mieste by som vám rád predstavil horeuvedenú publikáciu, ktorá vyšla pod záštitou Wudang Martial Arts Center v roku 2001. Táto kniha sa okrem jednotlivých tréningových metód venuje aj Krav Mage používanej vo vojenskom sektore. Imrich Lichtenfeld upravil používanie svojho systému pre civilné obyvateľstvo, ako o tom sám píše v niekoľkých svojích knihách. Matt Cheung v tejto publikácii však na príkladoch predvádza techniky vojenské, môžeme vidieť ukážky a presné popisy jednotlivých techník likvidácie hliadky protivníka spojenej s nenápadným sa priblížením, rýchlym napadnutím a ráznym ukončením akcie.

 Imrich Lichtenfeld, Eyal Yanilov: KRAV MAGA, Umění čelit ozbrojenému útočníkovi

     V tejto sekcii nájde čitateľ niekoľko obranných techník proti napadnutiu útočníkom ozbrojením so zbraňou. Uvedené techniky sa však dajú rovnako použiť aj pri napadnutí bejzbalovou palicou, sekerou, železnou tyčou, obuškom, či nožom alebo streľnou zbraňou. Všetky texty a obrázky sú prevzaté z knihy od Imricha Lichtenfelda a Eyala Yanilova, Krav Maga, Umění čelit ozbrojenému útočníkovi, ktorá vyšla v Českej republike vo vydavateľstve Naše Vojsko Praha v roku 2003. Neberte prosím túto skutočnosť z našej strany ako nejakú reklamnú aktivitu a ak áno tak jedine pre Krav Magu.

   
© COPYRIGHT Krav Maga Website 2008 - 2017