Hrozba zbraní zepředu z relativně větší vzdálenosti č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útočník vás ohrožuje malou ruční palnou zbraní (pistolí), jež se nachádzí mimo dosah vaší natažené ruky (vzdálenost natažené paže je maximální hraniční vzdálenost, při které je možné následujúcí techniku použít).

Vyrazte rukou přímo vpřed ke zbrani tak, jako byste se jí chtěl zvenčí dotknout. Pohyb ruky následuje vaše tělo; v důsledku pohybu ruky se natočí a umožní vám překlenout vzdálenost, jež vás od pistole dělí. V momentě, kdy vaše ruka učiní kontakt se zbraní, aplikujte abranu rukou.  Poznámka. Až do samého vymrštění ruky se neprozraďte a ani semenším náznakem nedejte najevo, že se hodláte bránit! Takovým náznakem je například předčasné přesunutí váhy těla dopředu nebo naklonění směřem ke zbrani.

Stočte prsty a dlaní zbraň stranou, sevřete ji a dokončete natočením těla a přesunutím váhy (těžište) dopředu. Pistoli držte tak, že váš palec směřuje dolů a prsty nahoru - nyní narovnejte loket. Posuňte váhu našikmo (úhlopříčně) dopředu a s jejím využitím zatlačte na zbraň, až ji silně vychýlíte ze směru a směrem dolu.

Vyrazte dopředu vykročením levou nohou a zasaďte útočníkovi tvrdý direkt pěstí na bradu nebo na hrdlo. Loket paže, jíž ste odklonil zbraň, máte napřímený a pevně v této pozici uzamčený. Následkem toho je pistole docela dole, překlopená a její ústí míří do strany ven.

Kruťte pistolí v útočníkově ruce, dokud neopíše vodorovnou čtvrtkružnici (90° vzhledem k jejímu puvodnímu postavení). Pozor, ať v žádné fázi kroucení ústí zbraně nezamíří proti kterékoliv části vašeho těla! Zakroucením o pravý uhel rozlomíte sevření útočníkovy ruky a dále mu tím znemožníte manipulovat ukazováčkem na spoušti.

Přesuňte ruku, již máte vzadu (zde pravou) tak, že ji stále přidržujte v blízkosti svého těla, abyste se s ní nedostal/a do linie střelby; chopte se jí zadní části pistole (kolem úderníku).


Vytrhněte pistoli silným vodorovným škubnutím útočníkovi z ruky a rychle couvněte nazpátek.

Pravděpodobný závěr incidentu: po tom, co nacouváte do takové vzdálenosti od útočníka, aby vás nemohl svým výpadem ohrozit, budete ho odzbrojeného udržovat v linii střelby. Pozor, zbraň nemusí být vždy střelbyschopná! Pokus by se útočník pokusil k vám přiblížit, jednajte podle úvahy." *

_______________

* Lichtenfeld Imrich, Yanilov Eyal, Krav Maga, Umění čelit ozbrojenému útočníkovi, Naše Vojsko Praha, 2003

 

Pridať komentár

   
© COPYRIGHT Krav Maga Website 2008 - 2017